KLIKK PÅ SIDEN FOR Å FORTSETTE !

Videokommunikasjon siden 1993 for:
.
- offentlige etater
- utdanningsinstitusjoner
- små og mellomstore bedrifter
- institusjoner for tegnspråkbrukere
- telemedisin i Norge og med partner i utlandet
- eldre, bevegelseshemmede, blinde, døve og hørselshemmede
- mennesker i alminnelighet som har behov for audio-visuell kontakt f.eks.
  mellom slekt og venner i Norge eller world wide

Velkommen til

Kommer snart:

"Telemedical Gateway with HQ Video Performance"